Tilbage

Forskellige foredrag 

Du har mulighed for at få mig ud og holde foredrag. 

 

Der er håb - historier fra en svær tid

Dette foredrag handler om min tid i ungdomsårene, hvor jeg kæmpede med psykisk sygdom, med bl.a. angst, selvskade, spiseforstyrrelse, selvmordsforsøg og skizofreni. Det er et foredrag, der har fokus på håb og at det er muligt at komme på den anden side. 

Foredraget varer ca. 50 min, men med mulighed for efterfølgende at stille spørgsmål, hvis det ønskes. 

Dette foredrag har jeg dog også afholdt i forskellige variationer, alt afhængig af om det har været selve historien eller om det har været åben dialog, recovery eller specifikke psykiatriske sygdomme og/eller symptomer, der har været konteksten. 

 

Digte fra en svær tid

Dette foredrag tager udgangspunkt i digtsamlingen; Digte fra en svær tid, hvor der er fokus på oplæsning af digte.
I foredraget vil digtene blive sat ind i den periode af mit liv, hvor de er skrevet. Det er for at give en større forståelse, indlevelse og øjebliksbillede af den tid de er skrevet ind i.

Dette foredrag varer ca. 60 min med mulighed for efterfølgende at stille spørgsmål, hvis det ønskes. 

Dette foredrag kan også afholdes som ren digtoplæsning, men hvor der vil være sansemæssige elementer enten i form af lyd og/eller billeder. 

 

 

Naturen kan hjælpe dig mentalt - inspirations oplæg til at flytte noget af behandlingen udenfor

I dette foredrag eller inspirationsoplæg vil jeg have fokus på, hvordan vi med små ændringer kan flytte noget af forebyggelsen og/eller behandlingen udenfor i naturen. 
Jeg vil have fokus på, hvad forskningen siger, men også komme med konkrete ideer til at bruge naturen mere ind i vores mentale sundhed, eksempelvis stress og udbrændthed.

Oplægget vil være ca. 30 min, hvorefter, der vil være gruppearbejde, idegenerering med hinanden i ca. 30 min. Til sidst vil der være en opsummering i plenum og afslutning i ca. 15-30 min.  
Samlet ca. 1,5 time. 

Alt afhængig af konteksten, vil oplægget være tilrettelagt mod arrangøren eller tilhørernes hverdags arbejde.  

 

 

Flere muligheder

Jeg afholder som udgangspunkt de ovenstående foredrag, men kontakt mig, hvis din virksomhed eller forening har et specifik fokus indenfor den mentale forebyggelse/behandling, psykiatrien/psykiatriske sygdomme eller naturens rummelige muligheder. 

Jeg har tidligere holdt oplæg omkring brugen af KRAP med konkrete eksempler, hvor bostøtten havde brug for eksempler på, hvordan de kunne implementere KRAP redskaberne i deres daglige arbejde. 

Et andet eksampel har været, hvor jeg har holdt oplæg/foredrag på Åben dialog uddannelsen i forhold til, hvordan disse redskaber konkret giver sig udtryk og hvad det vil sige at arbejde efter og blive mødt med Åben dialog tanken. 


Jeg tager gerne en snak og så finder vi sammen ud af om jeg er den rette til det I søger.

Hvis det kunne have interesse, så kontakt mig via maria@optimerditliv.dk eller via telefon; 61756774, så tager vi en snak om, hvornår det næste hold er og om det giver mening for dig at være med.