Tilbage

Ordet Psykiatri

Ordet psykiatri kommer af græsk (Psyche = sjæl og iatreia = helbredelse). Den fornemmeste opgave i psykiatrisk regi er at helbrede sjælen/psyken, hvilket ikke altid er lige let. 

Når man er syg i sjælen er det grundet et kompleks samspil mellem genernes opbygning, kemien i hjernen, psykens samspil med omgivelserne og strukturer i psyken såsom tænkning, følelser, hukommelse, relationer i netværket og indbyggede forsvarsmekanismer. 

 

Stress-sårbarheds-model

Vi er alle født med en sårbarhed.
Det er individuelt, hvor megen belastning der skal til for at vi bliver syge. Nogle kan møde meget modstand i livet, uden at blive syge af det, hvorimod andre ikke kan klare ret meget. Dette er meget individuelt. For eksempel vil et barn af en skizofren forælder ikke nødvendigvis udvikle skizofreni, hvis barnet ikke bliver udsat for stress der overstiger den medfødte sårbarhed.  

Familien 

Det er ofte en stor belastning for hele familien, at et medlem af familien får en psykisk lidelse.
Det kan være skræmmende og der melder sig ofte en vis skyldfølelse hos familien.
Pårørende har brug for at tale om situationen og deres bekymringer.
Det er så vigtigt at inddrage familien i behandlingen af de syge, da det er det netværk, der skal være der efterfølgende.
Det kan være en rigtig svær proces - både for de pårørende og for patienten, at de nærmeste skal inddrages i behandlingen, men i sidste ende giver det det bedste resultat. Og chancen for at opnå recovery er større.

 

Recovery

Recovery (det at komme sig) er en proces, der gør at mennesker bliver i stand til at leve, arbejde, lære og deltage fuldt ud i deres samfund. Det er individuelt, hvornår den syge føler at de er recovered. For nogle er det et fuldstændigt fravær af symptomer, for andre er det at leve et tilfredsstillende liv. 

Vigtige faktorer, der fremmer recoveryprocessen er:

- Fremgang og HÅB

- Motivation og empoverment

- Engagement i meningsfulde sociale aktiviteter

- Udvikling af kompetencer

- Kontakt til ressourcer i det sociale netværk

- Psykosocial rehabilitering 

 

 

De store psykiske sygdomme i Danmark

Misbrug

I Danmark er der årligt 8.700 nye tilfælde af misbrug. 61.000 mænd og 35.000 kvinder lever med et misbrug. Foruden dette er der 445.000 personer, der har et skadeligt alkoholforbrug.

Hvert år dør 740 personer på grund af et misbrug, hvilket svarer til 1 % af alle dødsfald i Danmark 

Der registreres årligt 6.900 psykiatriske indlæggelser og 9.900 somatiske indlæggelser på grund af misbrug. Misbrug er årsag til 14 % af alle psykiatriske indlæggelser.

Mere end 50% af alle alkoholafhængige har flere psykiatriske problemer i form af angst, depression, ADHD, PTSD og personlighedforstyrrelser. 

Depression

I Danmark er der årligt 11.000 nye tilfælde af depression. 32.000 mænd og 59.000 kvinder lever med depression.

Der registreres årligt 2.800 og 4.800 psykiatriske indlæggelser med depression som hoveddiagnose blandt henholdsvis mænd og kvinder. Det svarer til 11 % af alle psykiatriske indlæggelser blandt mænd og 19 % af alle psykiatriske indlæggelser blandt kvinder.

Depression er en af de mest almindelige psykiske sygdomme i Danmark og i verden. Overordnet findes der to former for depression; den bipolare (tidligere kaldet maniodepressiv) og den unipolare depression. Årsagerne til depression er også her et komplekst samspil mellem sociale, psykiske og biologiske faktorer. Blandt andet kan stressende livsbegivenheder være med til at udløse en depression. Der er desuden sammenhæng mellem somatiske og psykiske sygdomme, som kan forstærke eller føre til hinanden.

De depressive lidelser er kendetegnet ved sygelige ændringer i stemmeleje, aktivitetsniveau og selvvurdering.

Ca. 5% af kvinder og ca. 3% af mænd udvikler behandlingskrævende depression i løbet af et år. Risikoen for at udvikle en bipolar lidelse er 1-2% for den generelle befolkning. 

Angst

I Danmark er der årligt 17.000 nye tilfælde af angst. 52.000 mænd og 84.000 kvinder lever med angst.

Der registreres årligt 6.200 psykiatriske indlæggelser og 1.200 somatiske indlæggelser med angst som hoveddiagnose. Angst er årsag til 12 % af alle psykiatriske indlæggelser. 

Angst er en invaliderende og udbredt psykisk lidelse i Danmark, der udløser voldsomme reaktioner på begivenheder, der for andre ikke synes faretruende.
Angst defineres som en række neurotiske (nervøse) og stressrelaterede tilstande, som ikke er psykotiske.
Heri inkluderes fobiske angsttilstande, såsom agorafobi (angst for åbne pladser), socialfobi (angst for sociale situationer) og enkelfobi (eks. klaustrofobi eller højdeskræk), andre angsttilstande, som panikangst (pludselige angstanfald) og generaliseret angst (konstant angst der ikke er specifik), OCD (tvangstanker og -handlinger), PTSD (posttraumatisk stress) samt dissociative tilstande (eks. hukommelsestab af bl.a. traumatiske hændelser). 

Udviklingen af angst er et komplekst samspil mellem sociale, psykiske og biologiske faktorer.
Årsagerne er til en vis grad afhængig af typen af angst, således at nogle angsttilstande har arvelige komponenter, men det antages at de ydre forhold er de største grunde til de stressrelaterede tilstande. 

Stress

I Danmark er der....

Spiseforstyrrelser

I Danmark er der årligt ... 

Skizofreni

I Danmark er der årligt 3.500 nye tilfælde af skizofreni, og 43.000 personer lever med skizofreni.

Der registreres årligt 16.000 psykiatriske indlæggelser med skizofreni som aktionsdiagnose. Det svarer til 32 % af alle psykiatriske indlæggelser. 

Skizofreni er en alvorlig og invaliderende psykisk sygdom, der er karakteriseret ved forvrænget virkelighedsopfattelse, ofte i form af vrangforestillinger (oftest forestillinger om forfølgelse) og hallucinationer (ofte i form at hørelseshallucinationer).

Skizofreni er ikke blot én diagnose, men kan give sig til udtryk i flere former med symptomer af forskellig sværhedsgrad. 

Skizofreni debuterer ofte i ungdommen og kan i nogle tilfælde udløses af stofmisbrug, traumatiske oplevelser eller stress. Den største årsag til at skizofreni opstår, ligger i generne, men psykiske, sociale og miljømæssige påvirkninger (som eks. stress på arbejde, mobning i skolen, omgangskredsen) har en betydning. Mænd rammes oftere end kvinder og forløbet er ofte hårdere for mænd end for kvinder.

Ca. 30% af patienter med nydebuteret skizofreni er fri for psykotiske og negative symptomer to år efter. 20% af disse kan betragtes som fully recovered (helt raske). 

ca. 50% lever med skizofrenisygdommen på en måde, hvor de stadig har rastsymptomer, men ellers kan være i uddannelse eller job - måske under særlige forhold. For at have en god prognose skal man intet misbrug have, have få negative symptomer, få kognitive forstyrrelser, sen sygdomsstart og kort varighed af ubehandlet psykose. 

Ca. 20% får et kronisk forløb med kroniske symptomer. Mange er meget forpinte af deres symptomer og mange har svært ved at opretholde et socialt netværk og er ude af stand til at arbejde. 

Kilder:

Simonsen, E. og Møhl, B, 2010, Grundbog i psykiatri

Sundhedsstyrelsen, 2015, Sygdomsbyrden i Danmark 2015 - Sygdomme

www.ordnet.dk